پرسپوليس ,برانكو ,بازي ,استانكو ,كدامين ,بايد ,پرسپوليس برانكو ,برانكو ايوانكوويچ ,فكري خود،

می دانیم که بار کج به منزل نمی رسد! و می بینیم که پرسپولیس به مقصود رسیده است؛ این یعنی چه؟ این به کدامین معناست؟

پرسپوليس را در كدام تراز بايد قرار داد؟ پرسپوليس را در كدام مرتبه و در كدامين رتبه بايد قضاوت كرد؟ از پرسپوليس كدامين درس و كدامين نكته هاي اصولي را بايد آموخت و آموزه هاي خود قرار داد؟

تمام تيم هاي ديگر كه مي خواهند از وضعيت نامطلوب خارج شوند، تمام تيم هاي ديگر كه مي خواهند اوضاعي بسامان داشته باشند راه دومي ندارند! پرسپوليس تك راه موفقيت را، پرسپوليس شاهراه توفيق را پيش روي همگان قرار داده:

...سپردن كار به دست كاردان! همدلي و همراهي با دست اندركاران كاردان، ثبات عقيده و همراه آن ثبات قدم! دچار «كج و مژ» نشدن! گرفتار گيجي و سردرگمي نشدن! هر لحظه به باوري متضاد و متناقض خود را نباختن! به هسته فكري خود، به اصول فكري خود، به جوهر انديشه هاي اصولي خود وفادار بودن، شلوغ كاري نكردن! از شلتاق گري، از الدرم- بلدروم، پرهيز كردن، كار را به بلدكار، كار را به صاحب اهليت كار سپردن!

پرسپوليس بار خود را در مسيري صاف و در صراطي مستقيم به حركت درآورد! پرسپوليس مردي را براي اصلاح غلط هاي ريشه دار شده برگزيد كه پالانش كج نبود! كه آشنا بود! كه امتحان پس داده بود! كه برانكو ايوانكوويچ بود! از پركاران روزگار كم كاري! از ته مانده هاي آخرين مردان عاشق! از عاشقاني كه برنامه شناسند و برنامه ريز! از مربياني كه هنوز به معلم بودن وفادارند و به اين ويژگي عشق مي ورزند!

برانكو موفق شد! برانكو به مهمي نائل آمد كه آري هان، زوبل، دنيزلي، وينگادا، خوزه مانوئل، وينگو و... در آن مانده بودند، در آن غرق شده بودند!

برانكو بعد از استانكو تنها خارجي موفق در پرسپوليس است! برانكو بعد از استانكو و مثل استانكو كم خرج ترين دگرگوني و كامل ترين توفيق را رقم زده و رقم مي زند! برانكو هم تيم مي سازد و هم بازيكن مي پرورد! پرسپوليس هم بازي مي كند و هم صحيح بازي مي كند!

پرسپوليس هم به بازي اهميت مي دهد و هم در پي و به دنبال پيروزي مي دود! پرسپوليس حالا با تماشاگرانش- كه هنوز هم كم شمارند- نرد عشق مي بازد و مقبوليت رفتاري مي يابد!

تيم آقاي برانكو كه خارجي است اما در خدمت فوتبال ايران هر چه دارد در طبق اخلاص مي گذارد- و گذارده است- امروز شناسه بازي دارد! امروز شناسنامه دارد!

اين پرسپوليس يعني پرسپوليس امروزي، تشخص رفتاري دارد و از شخصيت ويژه و شخصيت برتر برخوردار است! اين پرسپوليس قواعد و اصول خود نهاده خويش را دارد! اين پرسپوليس عادات خوبي دارد!
پرسپوليس برانكو كه انصاري جوان را كشف و به او اعتمادي همه جانبه كرده است!

پرسپوليس برانكو تني چند را نخواست تا كاميابي نيا و روح اللهي را بخواهد و اين دو را بسازد آن هم چه ساختن و چه پرداختني!

پرسپوليس برانكو- كه چون پالانش كج نيست دور و برش هم شلوغ و آشفته بازار نيست- شاهكار ديگري جز به خط آوردن محسن مسلمان هم دارد: ...احياي محسن بنگر، بازي گرفتن مقبول از رضا نوراللهي!

پرسپوليس برانكو كارهاي نمايان، فراوان كرده است! اين رشته مستدام باد كه بزرگي را، با بزرگ بودن و بزرگي كردن آشتي داد! كه پرسپوليس را در جاي خودش قرار داد!

منبع اصلی مطلب : قرمزترین پسر دنیا
برچسب ها : پرسپوليس ,برانكو ,بازي ,استانكو ,كدامين ,بايد ,پرسپوليس برانكو ,برانكو ايوانكوويچ ,فكري خود،
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : خدمت بزرگ برانكو ايوانكوويچ/ آشتی دادن پرسپولیس با پرسپولیس